Vakantie en vrije dagen

Vakanties
Herfstvakantie
17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie
23 december 2022 tot 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag
Vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag
Maandag 10 april 2023
Meivakantie
24 april tot 5 mei 2023
Koningsdag
Valt in de meivakantie
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
21 juli tot 1 september 2023
Studie- en vrije dagen (leerlingen vrij)
vrijdag 16 september (alleen gr. 1 en 2 zijn vrij)
woensdag 5 oktober
woensdag 7 december
woensdag 15 februari
woensdag 21 juni
woensdag 19 juli
Schooltijden - Continurooster
08.45 - 14.30 (half uur pauze tussen de middag)
08.45 - 12.30 (woensdag)