Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

Waar staan wij voor


Oog hebben voor de ontwikkeling van ieder kind, daar draait het om op christelijke basisschool
De Zevensprong in Dronten. Onze school, gelegen in West, staat bekend om de cultuur en de structuur.
Op De Zevensprong zeggen wat we doen en doen we wat we zeggen.
Het team werkt met bezieling, waarbij de verhalen uit de Bijbel onze inspiratiebron zijn. In onze lessen sluiten we aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen.

De Zevensprong is een grote school met ruim 450 leerlingen. Iedere bouw heeft z’n eigen ingang en plek binnen het gebouw. De grootte van de school biedt ons ruimte om meer zaken voor elkaar te krijgen. 
Van ieder leerjaar hebben we meerdere groepen, waardoor leerkrachten veel kunnen samenwerken.
Een aantal leerkrachten heeft een specialisme in huis.

Zo wordt er rekening gehouden met kinderen die korte, basis of verlengde instructie nodig hebben.
Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is er de Kameleon-groep.
Deze kinderen kunnen hier naar behoefte een deel van de dag ondersteund worden in een speciale setting.Van ieder leerjaar hebben we meerdere groepen, waardoor leerkrachten veel kunnen samenwerken. We maken gebruik van de kennis en vaardigheden van twee eigen intern begeleiders, drie bouwcoördinatoren, een speciale leerkracht voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, twee onderwijsassistenten, een taal- en rekencoördiantor en een leesconsulent, een cultuurcoördinator, een ICT’er, 4 rouw- en verliesspecialisten, 2 schoolopleiders 
en een school video interactie begeleider.

Er is ook een aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, de zogenaamde Kangoeroe-groep.
Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van het aanbod.

Onze leerkrachten zijn geschoold om ouder- en kind gesprekken te voeren.
We willen de driehoek ouder-kind-school op deze manier versterken.
We gaan dan ook graag in gesprek over wat we van elkaar mogen en kunnen verwachten.

De Kanjertraining loopt als een rode draad door De Zevensprong.
Onze school is een gecertificeerde Kanjerschool. Juist doordat we voor een eventueel conflict bespreken en oefenen hoe je zou moeten en kunnen handelen, loopt een ruzie minder snel uit de hand.
We gebruiken daarvoor ook het Pestprotocol. Onze school is voorstander van deze manier van werken en volgt met regelmaat teamscholing.

Onze school is steeds meer een brede school. We bieden arrangementen aan in samenwerking met Landstede en De Meerpaal. Ook volgen wij de CKV Meerkunstroute. Ieder leerjaar krijgen de kinderen te maken met een professionele kunstvorm.

De Zevensprong heeft een convenant met Landstede en samen hebben we Peuterspeelzaal De Springplank en Buitenschoolse Opvang Joy opgezet. Met elkaar hebben we afspraken gemaakt over het omgaan met kinderen en voor de kinderen betekent het een doorgaande leerlijn.

We hebben een grote ouderbetrokkenheid binnen onze school.
Er is een oudercommissie en een medezeggenschapsraad.

De Zevensprong biedt gespreksgroepen voor kinderen van gescheiden ouders. Kinderen die daar behoefte aan hebben, komen bij elkaar om ervaringen te delen.

Onze directeur Adrietta Bos leidt u op haar eigen enthousiaste wijze graag rond op onze school. 
Bel (0321-382648) voor en afspraak of mail en kom langs om het team van De Zevensprong in actie te zien.

De Zevensprong is onderdeel van stichting Codenz. Bij deze protestants christelijke onderwijs stichting zijn 9 scholen aangesloten in de gemeenten Dronten en Zeewolde.
De uitgangspunten van Codenz zijn: betrokkenheid, bezieling, uitdaging, verbondenheid en vertrouwen.

 

Klik hier voor de 7 kernwaarden waar de Zevensprong voor staat. 
    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online