Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

Medezeggenschapsraad


Wie zijn wij en wat houdt ons bezig?
                    

 

Medezeggenschapsraad de Zevensprong  

In de MR zitten 4 personeels- en 4 ouderleden. Zij hebben over diverse zaken advies en instemmingsrecht. De samenstelling van de MR per 1 oktober is als volgt:

 


De MR is altijd te bereiken door de bovenstaande leden aan te spreken of te mailen via: 
mr@pcbdezevensprong.com


Wat doet de MR?
Op iedere school is een MR actief. Als een school regelingen wil maken, of beleid wil vaststellen voor iets dat gevolgen heeft voor het personeel of de ouders en leerlingen, dan moet de schoolleiding vooraf advies vragen, of instemming krijgen van dat deel van de MR (ouders of leerkrachten) waarvoor dit gevolgen heeft.
U kunt daarbij denken aan het vaststellen van de formatie, vrije dagen, benoemingsprocedures, verkeersveiligheid, wijzigingen in personeelsbeleid etc..
De MR heeft tevens als taak om de openbaarheid en het onderling overleg in de school te bevorderen. 

De MR heeft ook initiatiefrecht. Wij mogen zelf onderwerpen aandragen die bij de leerkrachten of ouders (achterbannen) spelen. Voor ons en de school is het dus belangrijk dat wij weten wat er bij achterban speelt. De MR kan dan over schoolaangelegenheden voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
Contact met de achterban is dus belangrijk. Wij zullen u dan ook actief benaderen.
Dit door onder meer het opgestelde jaarplan beschikbaar te stellen, berichtjes in de maandbrief, gewoon op het schoolplein of via het jaarverslag. 
Het jaarverslag en meer bespreken wij graag met u, zoals  tijdens de ouderavond in maart.
Om de maand komt de MR bij elkaar. De data staan vermeld in het jaarrooster.
De MR telt 6 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten (zie hieronder).
Ook kunnen ouders voor vragen en opmerkingen altijd bij de leden van de MR terecht of via onderstaand mailadres. 

Naast de MR is er binnen de stichting Codenz een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Zaken waarvoor het van belang is dat die op alle scholen van de stichting hetzelfde geregeld zijn, worden behandeld in de GMR. Zo wordt in de GMR jaarlijks de begroting besproken met de bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
De GMR telt 18 leden, 9 personeelsleden en 9 ouders.     • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online